درد من تنهایی نیست

بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت

بی‌عرضگی را صبر

و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت خداوند می‌نامند. (گاندی)

   + مهدی رزاقی - ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ٢۳ فروردین ۱۳٩٠

 

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی (محرمی)

   + مهدی رزاقی - ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ٢۳ فروردین ۱۳٩٠

اغراق

اغراق

کسی برای کسی نمانده

هیچ کس برای هیچ کس نمانده است

   + مهدی رزاقی - ۳:۱٢ ‎ق.ظ ; ٢ فروردین ۱۳٩٠